Myrå barnehage

Oppstart 20. april

Vi gleder oss til å treffe alle barn igjen!

  • Åpningstid 08.30-15.30
  • Se ellers informasjon på MyKid.

Hei og velkommen til oss!

Gøy at DU ville vite litt mer om oss!

Det viktigste for oss er hverdagen til barna. Å bidra til at alle barn i Myrå får en barndom preget av trivsel, trygghet og tilhørighet er fundamentalt i vårt arbeid. Vi har stort fokus på at smågrupper skal være en arena for å styrke barnas identitet, vennskap og muligheter for medvirkning i hverdagen. Alle voksne i Myrå møter barna med respekt, toleranse og synliggjør at hver og en har verdi i seg selv. Omsorgsfulle voksne skaper gode relasjoner til barna og er rollemodeller. Dette fører til gode erfaringer, øker trivsel og bidrar til positiv utvikling. Her kan du søke om barnehageplass- frist 15.02:

https://randabergg2.ist-asp.com/NO01127-pub/login.htm


Myrå Barnehage ble ferdigstilt og åpnet i mai 2017. Barnehagen vår består av seks avdelinger, hvorav tre er for barn mellom 1-3 år og tre for barn mellom 3-6 år. Magisk plassert i det vi mener er hjertet av Randaberg, med kort vei til både interessante steder og nydelige turområder i landsbyen vår. Randaberg Arena, Randaberghallen, biblioteket og turområder som Foren, Odnaberget, Vanntårnet og sist men ikke minst friluftsområdet i Myrå. Og med den nære tilknytningen til Myrå, har alle våre avdelinger navn etter nettopp “Livet i Myrå”. Småbarnsavdelingene heter Myrull, Rumpetroll og Myrsnipe, storbarnsavdelingene Vannlilje, Myrhauk og Froskene.