Slik har vi det hos oss


Måltider: I barnehagen vår serverer vi frokost, lunsj og frukt. Måltidene våre har flere mål, først og fremst skal det oppleves som noe positivt og bidra til en fellesskapsfølelse. Barnet ditt får god tid til å spise, og får muligheten til å oppleve gleden ved å smake på ulike matretter og lære sunne matvaner. Vi samles med fokus på den gode samtalen, hvor vi undrer oss sammen, deler erfaringer og øver selvstendighet. De gode samtalene er med på å styrke språk og samhold.

Vi har en kokk som lager varm lunsj 3 ganger i uka. For dette betaler dere 625,- pr måned

Hviletid:Barnet ditt får mulighet til avslapning gjennom dagen. Om barnet ditt som går på liten avdeling har behov for å sove, vil det få sin egen “krybbe” i soveskuret vårt. Du tar med dyne og laken, og sørger for å skifte på det jevnlig. Krybbene har høy sikkerhet for barnet ditt, og er ergonomisk for oss ansatte. Vi har alltid sovevakt i skuret, som vil passe på barnet ditt til en hver tid. På stor avdeling vil vi også legge til rette for rolige stunder i løpet av dagen, og barnet ditt vil selvfølgelig få mulighet til hvile og sove etter behov.

Tilvenning: Hos oss legger vi opp til individuell tilvenning. Vi inviterer til foreldremøte for nye foreldre og besøksdager i mai og juni slik at både barnet og dere foreldre blir kjent med oss i forkant. Forskning viser at det er av avgjørende betydning at både barn og foreldre er trygge og at en bruker god tid i tilvenningstiden.

Barnet får tildelt en barnehageplass etter 15.08. Foreldrene er med barnet de 5 første dagene. Dag 4 og 5 kan foreldrene gå litt i fra dersom vi ser at det er ok for barnet. 2 til 4 barn begynner samtidig og dere får en egen tilknytningperson som følger dere spesielt opp i begynnelsen. Det er planleggingsdager mandag 16.08 og tirsdag 17.08. Første dag et barn kan starte dette året er onsdag 18.08. Barn vil få tildelt plass fortløpende etter dette.


Vi anbefaler dere derfor til å sette av litt ferie i tiden når barnet skal starte i barnehage slik at dere har tid nok:-)