Rumpetroll

velkommen

I år starter 5 nye barn opp på Rumpetroll i løpet av høsten. Barnegruppen reduserer fra 12 barn og 4 ansatte til 9 barn og 3 ansatte fra 15.08.

De ansatte som skal være på Rumpetroll fra høsten er Aina, Elise og Erna.

Nytt barnehageår starter opp onsdag 18.08. Nye barn får tildelt startdato for oppstart fra og med 18.08 og de påfølgende ukene.

VELKOMMEN!