Myrull

VELKOMMEn

I år starter 5 nye barn opp på Myrull i løpet av høsten. Barnegruppen reduserer fra 12 barn og 4 ansatte til 9 barn og 3 ansatte fra 15.08.


De ansatte som skal være her til høsten er Nina, Marbel og Signe.

Nytt barnehageår starter opp onsdag 18.08. Nye barn får tildelt startdato for oppstart fra og med 18.08 og de påfølgende ukene.

VELKOMMEN!