Myrsnipe

velkommen

Myrsnipe blir også i år en mellomavdeling med barn født i 2018 og 2019.

De ansatte som skal jobbe her fra høsten er:

Lene, Grete, Ingrid, Annethe og Ania. I tillegg er Shannon lærling.

Nytt barnehageår starter opp onsdag 18.08. Nye barn får tildelt startdato for oppstart fra og med 18.08 og de påfølgende ukene.

VELKOMMEN!