Myrhauk

Her har 18 barn gleden av å være hver dag.

Personalet fra nytt barnehageår er Aleksandra, Kaltrina, Lucy, Margrete, Amund og Dijana.