Myrå barnehageHei og velkommen til oss!

Gøy at DU ville vite litt mer om oss!

Nå er det snart tid for hovedopptak, ta kontakt for en prat eller en omvisning (når korona tillater det). Vi håper at DERE søker hos oss!! Send gjerne en mail til myrabarnehage@randaberg.kommune.no for mer informasjon.

Det viktigste for oss er hverdagen til barna. Å bidra til at alle barn i Myrå får en barndom preget av trivsel, trygghet og tilhørighet er fundamentalt i vårt arbeid. Vi har stort fokus på at smågrupper skal være en arena for å styrke barnas identitet, vennskap og muligheter for medvirkning i hverdagen. Alle voksne i Myrå møter barna med respekt, toleranse og synliggjør at hver og en har verdi i seg selv. Omsorgsfulle voksne skaper gode relasjoner til barna og er rollemodeller. Dette fører til gode erfaringer, øker trivsel og bidrar til positiv utvikling. Her kan du søke om barnehageplass:

https://randabergg2.ist-asp.com/NO01127-pub/login.htm


Myrå Barnehage ble ferdigstilt og åpnet i mai 2017. Barnehagen vår består av seks avdelinger, hvorav tre er for barn mellom 1-3 år og tre for barn mellom 3-6 år. Magisk plassert i det vi mener er hjertet av Randaberg, med kort vei til både interessante steder og nydelige turområder i landsbyen vår. Randaberg Arena, Randaberghallen, biblioteket og turområder som Foren, Odnaberget, Vanntårnet og sist men ikke minst friluftsområdet i Myrå. Og med den nære tilknytningen til Myrå, har alle våre avdelinger navn etter nettopp “Livet i Myrå”. Småbarnsavdelingene heter Myrull, Rumpetroll og Myrsnipe, storbarnsavdelingene Vannlilje, Myrhauk og Froskene.